Sandra Duda

Sandra Duda
psycholog

Absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu, kierunek psychologia, specjalność kliniczna. Praktykę zawodową prowadzę od 2010 r. W 2013 r. ukończyłam psychologię transportu, która uprawnia mnie do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców oraz pracowników z zakresu Medycyny Pracy. W 2016 r. ukończyłam Psychologię Śledczą, a w 2019 r. studia z Psychosomatyki i Somatopsychologii. Stale poszerzam swoją wiedzę […]

View Details

Andrzej Ewy

Andrzej Ewy
specjalista chirurg

Jestem raciborzaninem od urodzenia. W tym mieście dorastałem, tu ukończyłem szkołę podstawową i I L.O. im J. Kasprowicza. W latach 1992-1998 studiowałem w Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Po ukończeniu studiów rozpocząłem pracę w oddziale chirurgii ogólnej Szpitala Rejonowego w Raciborzu wraz z poradniami chirurgii ogólnej i proktologicznej. W 2007r. uzyskałem tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. […]

View Details

Karolina Ciuberek-Hanslik

Karolina Ciuberek-Hanslik
lekarz w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

Lekarz w trakcie specjalizacji z Położnictwa i Ginekologii. Rezydentka Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala w Raciborzu. Szczególnie interesuje się schorzeniami układu endokrynologicznego. Słuchaczka licznych sympozjów naukowych oraz kursów doskonalących. Posiadaczka certyfikatu RSU Diagnostyki USG w Ginekologii i Położnictwie.

View Details

Marta Słanina

Marta Słanina
specjalista reumatolog

W latach 2000-2006 zdobywałam wiedzę medyczną w zabrzańskim Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Po rocznym obowiązkowym stażu w PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim rozpoczęłam pracę w ll Oddziale Chorób Wewnętrznych w Wodzisławiu Śląskim, gdzie nadal jestem starszym asystentem. W latach 2008-2010 pracowałam w Poradni Lekarza Rodzinnego w Rogowie. W 2013 uzyskałam tytuł […]

View Details