Martyna Domagała

otolaryngolog


Department

Jestem raciborzanką. Studia lekarskie odbyłam w latach 1985-1991. Moją Alma Mater jest Akademia Medyczna we Wrocławiu. Po uzyskaniu dyplomu, podjęłam pracę w rodzinnym mieście. Od początku jestem związana z Oddziałem Laryngologicznym Szpitala Rejonowego w Raciborzu, pracuję też w lecznictwie otwartym, przyjmując dzieci i dorosłych.

W 1997 r. zdałam egzamin specjalizacyjny z otolaryngologii. Staram się stale aktualizować i poszerzać wiedzę, uczestnicząc w sympozjach i konferencjach naukowych.

Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe nauczyło mnie indywidualnego podejścia do każdego pacjenta oraz spojrzenia na laryngologię jako dziedzinę ściśle związaną innymi dziedzinami medycyny.