Karolina Ciuberek-Hanslik

lekarz w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii


Department

Lekarz w trakcie specjalizacji z Położnictwa i Ginekologii. Rezydentka Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala w Raciborzu. Szczególnie interesuje się schorzeniami układu endokrynologicznego. Słuchaczka licznych sympozjów naukowych oraz kursów doskonalących. Posiadaczka certyfikatu RSU Diagnostyki USG w Ginekologii i Położnictwie.