Stanisław Morawiec

specjalista chorób wewnętrznych


Department

Raciborzaninem jestem od czasu ukończenia Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1964 r. Po stażu związałem się na dobre z Oddziałem Wewnętrznym II w Szpitalu im. Dr. Rostka w Raciborzu, w którym przeszedłem wszystkie szczeble swojej kariery od asystenta po ordynatora. Po odejściu z oddziału pracowałem w Pracowni Endoskopii. Aktualnie jestem kierownikiem oddziału opiekuńczo – leczniczego w Raciborzu.