Maria Kuchcińska

specjalista neurolog


Department

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalizację II stopnia z Neurologii uzyskałam w 2005r. pod kierownictwem prof. Waighta w Klinice Neurologii w Katowicach-Ligocie. Doświadczenie zawodowe uzyskałam poprzez wieloletnią pracę na stanowisku starszego asystenta i z-cy ordynatora w Oddziale Neurologii w Szpitalu Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, a następnie w Raciborzu. Pracuję w lecznictwie ambulatoryjnym w Poradni Neurologicznej. Podejmuję ustawiczne doskonalenie zawodowe uczestnicząc w kursach, szkoleniach i sympozjach neurologicznych oraz śledząc nowinki medyczne w czasopismach naukowych.