Maciej Pozowski

specjalista urolog


Department

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (2003-2009). W roku 2011 rozpoczął specjalizację w oddziale Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kędzierzynie – Koźlu . W 2017 roku zdał z wyróżnieniem Europejski Egzamin Specjalizacyjny, otrzymując prestiżowy tytuł FEBU (Fellow European Board of Urology). Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) oraz Polskiego Towarzystwa Urologicznego, jak również Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego ( AUA ) Obecnie pracuje na stanowisku starszego asystenta Oddziału Urologicznego i Onkologi Urologicznj SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu. Jest aktywnym uczestnikiem krajowych i zagranicznych konferencji naukowych Pasjonat chirurgii laparoskopowej i wszystkich dostępnych technik minimalnie inwazyjnych. Interesuje się nowoczesną diagnostyką raka gruczołu krokowego, dlatego posiada doświadczenie w biopsji fuzyjnej prostaty , jak również leczeniem technikami mało inwazyjnymi kamicy dróg moczowych i przerostu gruczołu krokowego ( prostaty ) Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie urologii, diagnostyki i leczenia nowotworów układu moczowego, zakażeń dróg moczowych, kamicy oraz nietrzymania moczu i operacji mało inwazyjnych przerostu gruczołu krokowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zabiegów urologicznych.